Στρατηγικός επενδυτής στον όμιλο Euromedica με 100 εκατ. ευρώ

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ και εκπροσώπου στρατηγικών επενδυτών για την είσοδό τους στον όμιλο της Euromedica, η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των εμπλεκομένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η συμφωνία προβλέπει την ίδρυση κοινής εταιρείας, στην οποία η Euromedica θα εισφέρει μια σειρά από περιουσιακά της στοιχεία (διαγνωστικά κέντρα), ενώ οι στρατηγικοί επενδυτές θα εισφέρουν το ποσό των 100 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Το νέο σχήμα που θα προκύψει θα παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών υγείας, στο πλαίσιο της παροχής των οποίων, η τεχνογνωσία της Euromedica αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα assets.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός υλοποίησης της ως άνω συμφωνίας προβλέπει την απόσχιση του κλάδου διαγνωστικών της Euromedica και την εισφορά του στο νέο σχήμα.

Η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή στην Euromedica ΑΕΠΙΥ και οι επιτυγχανόμενες συνέργειες θα επιτρέψουν την βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του ομίλου καθώς θα οδηγήσουν σε καλύτερη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ίδιας και του ομίλου – τόσο στον τομέα των διαγνωστικών, όσο και στον τομέα των κλινικών – λόγω της ρευστότητας που θ’ αντληθεί.

Η συμφωνία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στον τομέα υγείας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ενώ αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης προς τον όμιλο αλλά και τις προοπτικές που διαφαίνονται στο τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι είναι μια κίνηση η οποία αναμένεται να δώσει νέα πνοή στον όμιλο Euromedica και να συνδράμει ουσιαστικά στην προσπάθεια που γίνεται από τη διοίκηση για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ