ΜΕΤΚΑ: Ολοκλήρωσε έργο 870 MW για την OMV

Η METKA ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου κατασκευής σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με συνολική ισχύ 870 MW, του αυστριακού ενεργειακού ομίλου OMV, στη Σαμψούντα της Τουρκίας.

Η σύμβαση έργου “με το κλειδί στο χέρι” (turn-key EPC contract) που υπεγράφη το 2010, υλοποιήθηκε από τη ΜΕΤΚΑ σε κοινοπραξία με την 100% θυγατρική της ΜΕΤΚΑ στην Τουρκία, Power Projects Limited. Κύριος του Έργου είναι ο Όμιλος OMV, κορυφαίος αυστριακός ενεργειακός όμιλος.

Το έργο στη Σαμψούντα αφορά στην κατασκευή σταθμού ηλεκτροπαραγωγής τελευταίας τεχνολογίας με καύσιμο φυσικό αέριο, ο οποίος συνδυάζει υψηλή απόδοση και λειτουργική ευελιξία – στοιχεία απαραίτητα για προσοδοφόρα συμμετοχή στην τουρκική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το αντικείμενο εργασιών της METKA κάλυψε όλο το εύρος των εργασιών μελέτης, προμήθειας εξοπλισμού και κατασκευής του σταθμού, που αποτελείται από δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου επί ενός άξονα (2 x 109FB), τεχνολογίας General Electric. Στην εγκατάσταση έχει γίνει πρόβλεψη χώρων για επέκταση και έχουν εγκατασταθεί οι υποδομές που επιτρέπουν την τοποθέτηση τρίτης μονάδας στο μέλλον.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής διαθέτει σύστημα άμεσης ψύξης με κυκλώματα θαλάσσιου ύδατος το οποίο αντλείται από τον Εύξεινο Πόντο. Τα σχετικά έργα ψύξης και τα αντίστοιχα θαλάσσια έργα, που επίσης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από την ΜΕΤΚΑ, αποτέλεσαν το πλέον απαιτητικό τμήμα του έργου.

Απόρροια της ολοκλήρωσης του έργου, είναι η επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων από τα συμβαλλόμενα μέρη και η έκδοση και υπογραφή του  πιστοποιητικού προσωρινής παραλαβής του σταθμού παραγωγής.

Τελευταία Νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ