Σε ρυθμούς ΑΜΚ και αναζήτησης στρατηγικών επενδυτών η Attica Bank

Τις διαδικασίες για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με την οποία θα καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες που προέκυψαν από τα stress tests της Τράπεζας της Ελλάδος, κινεί η Τράπεζα Αττικής.

Αρωγός στην προσπάθειά της, μάλιστα, θα είναι κορυφαίοι χρηματοοικονομικοί οίκοι.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Τράπεζας έχει ως εξής:

Η Attica Bank όρισε την UBS Limited ως κύριο χρηματοοικονομικό σύμβουλο και συντονιστή και την επενδυτική τράπεζα Lazard Frères, την PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. και την Clayton Euro Risk Limited ως από κοινού χρηματοοικονομικούς συμβούλους για την διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με σκοπό να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας όπως προσδιορίστηκαν από την ΤτΕ, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Η διαδικασία αποσκοπεί στην εξεύρεση σχήματος στρατηγικών επενδυτών, οι οποίοι θα επενδύσουν μαζί με τους μετόχους της Τράπεζας στην επικείμενη αύξηση.

Το τελικό μέγεθος και η δομή της αύξησης κεφαλαίου θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την ΤτΕ του επικαιροποιημένου πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης που κατέθεσε η Τράπεζα.

Η Attica Bank προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και εταιρίες στην Ελλάδα μέσω του δικτύου των 72 καταστημάτων της. Το συνολικό ενεργητικό της Τράπεζας σε ενοποιημένη βάση ανέρχεται στα 4.1 δισ. ευρώ βάσει του ισολογισμού του 2013. Ο κύριος μέτοχος της Τράπεζας είναι το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ETAA‐ΤΣΜΕΔΕ) με 50,9% των κοινών μετοχών. Το υπόλοιπο 49,1% ανήκει σε ιδιώτες μετόχους”.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ