Αντιστράφηκαν σε εισροές οι καθαρές πωλήσεις των ΟΣΕΚΑ

Οι  καθαρές πωλήσεις των ΟΣΕΚΑ στις 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστράφηκαν τον Ιούλιο και κατέγραψαν εισροές ύψους 36 δισ. ευρώ, έναντι  65 δισ. ευρώ εκροών  του Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της EFAMA.  Τα θετικά αυτά αποτελέσματα οφείλονται στις εισροές κεφαλαίων σε όλες τις κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι μακροπρόθεσμοι  ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΑΚ Χρηματαγοράς) κατέγραψαν καθαρές εισροές  ύψους 35 δισ. ευρώ, έναντι 25 δισ. ευρώ εκροών του Ιουνίου. Οι καθαρές πωλήσεις των Ομολογιακών ΑΚ παρουσίασαν μεταστροφή και κατέγραψαν και πάλι εισροές  ύψους 6 δισ. ευρώ σε σχέση με τις εκροές των 18 δισ. ευρώ του Ιουνίου.  Τα Μετοχικά ΑΚ κατέγραψαν εισροές ύψους 14 δισ. ευρώ , σε σχέση με τις εκροές των  9 δισ. ευρώ στο τέλος του Ιουνίου.  Οι καθαρές πωλήσεις και των Μικτών ΑΚ αυξήθηκαν και ανήλθαν στα 9 δισ. ευρώ.

Τα ΑΚ Χρηματαγοράς  κατέγραψαν εισροές ύψους 1 δισ. ευρώ , που αντιπροσωπεύει σημαντική αντιστροφή στην ροή κεφαλαίων μετά τις εκροές των 40 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα.

Οι καθαρές πωλήσεις  των μη-ΟΣΕΚΑ αυξήθηκαν  τον Ιούλιο και έφτασαν τα 16 δισ. ευρώ από 9 δισ. ευρώ του Ιουνίου. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα special  funds, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (πχ. Συνταξιοδοτικά ταμεία) και τα οποία κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους 12 δισ. ευρώ, αρκετά αυξημένες σε σχέση με τα  8 δισ. ευρώ εισροών του προηγούμενου μήνα.  

Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε  στα 6.666 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μηνιαία μείωση 1,6%. Το συνολικό ενεργητικό  των μη-ΟΣΕΚΑ παρουσίασε και αυτό μηνιαία μείωση ύψους  1,3% και ανήλθε στα 2.675 δισ. ευρώ στο τέλος του μήνα. Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ και των μη-ΟΣΕΚΑ έφθασε τα 9.342 δισ. ευρώ

Τον Ιούλιο αυξήθηκε η ζήτηση των επενδυτών για μακροπρόθεσμους ΟΣΕΚΑ λόγω των ενθαρρυντικών οικονομικών στοιχείων και την υποστήριξη των Κεντρικών Τραπεζών για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη.

Τελευταία Νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ