Ετικέτα: ΧΑΚ

Συμφωνία Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και Χρηματιστηρίου GXG Markets

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με το Χρηματιστήριο GXG Markets (GXG), στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού