Ετικέτα: αγορά δανείων

Εταιρείες Διαχείρισης: Πάνω από 75.000 ρυθμίσεις δανείων ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ

Oι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δανείων και πιστώσεων διαχειρίζονται σήμερα ενεργά για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτών δάνεια αξίας περίπου 100 δισ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από διαφορετικά δανειακά χαρτοφυλάκια όλων των κατηγοριών.