Ετικέτα: Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων ΕΕ

«Ομάδα Ευρώπη»: Αναπτυξιακή βοήθεια, το 2021, ύψους 70,2 δισ. ευρώ

Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ και των 27 κρατών μελών της προς τις χώρες εταίρους τους σε όλο κόσμο συνέχισε να αυξάνεται και διαμορφώθηκε στα 70,2 δισ. ευρώ το 2021. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 4,3% σε ονομαστικούς όρους και αντιστοιχεί στο 0,49% του συλλογικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά […]

Συμφωνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΤΕπ για επενδύσεις 26,7 δισ. ευρώ

Σήμερα (10/5), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν μια φιλόδοξη συμφωνία εγγύησης, μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ ύψους έως και 26,7 δισ. ευρώ. Ώστε να καταστούν δυνατές κρίσιμες δημόσιες επενδύσεις σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές και οι υποδομές μεταφορών, η […]