Ετικέτα: Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέος

ΟΔΔΗΧ: Αρνητικό επιτόκιο 0,26% σε δημοπρασία 12μηνων εντόκων

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625 εκατ.