Το ΕΒΕΑ στήριξε την «πράσινη» μετάβαση 22 ελληνικών ΜμΕ και Startup

Το Έργο INSPIRATION συγχρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Στο πλαίσιο του «INSPIRATION – Supporting Innovative StartuPs towards cIRculAriTy inclusION», το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στήριξε 22 ελληνικές ΜμΕ (Μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και Startups μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος και συμβουλευτικής υποστήριξης, με σκοπό να μετατρέψουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο σε βιώσιμο και κυκλικό.

Το Επιμελητήριο βοήθησε τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και την αναγνώρισή τους στους εξής τομείς:

  • Καινοτομία Πράσινης Βιομηχανίας (Green Industry Innovation),
  • Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth) και
  • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Information Communication Technologies).

Για την υλοποίηση του Έργου συνεργάστηκαν τρεις φορείς από την Ελλάδα και τη Νορβηγία: το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Εταίρος), η Triaena Synergies & Consulting (Συντονιστής Εταίρος) και το International Development Norway – IDN (Εταίρος), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Business Innovation Greece».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Έργου:

  • 12 εργαζόμενοι από την TRISYNC και το ΕΒΕΑ έλαβαν εκπαίδευση εκπαιδευτών (Train the Trainers) από εξειδικευμένο Φορέα της Νορβηγίας (Oslo International Hub),
  • 22 νεοφυείς επιχειρήσεις επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στο έργο και να λάβουν προσωποποιημένες υπηρεσίες καθοδήγησης (mentoring & coaching) για τον μετασχηματισμό του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού με βάση τις αρχές της αειφορίας και της κυκλικότητας,
  • 6 νεοσύστατες επιχειρήσεις επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στη διεθνή διοργάνωση Startup Extreme 2024, στη Νορβηγία, έχοντας την ευκαιρία να αναζητήσουν ευκαιρίες δικτύωσης με το νορβηγικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του Έργου προγραμματίζεται να γίνει Πιστοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος INSPIRATION, δίνοντας έτσι προοπτικά την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να εκπαιδευτεί και να πιστοποιηθεί στο θεματικό αντικείμενο του κυκλικού και αειφόρου επιχειρηματικού σχεδιασμού (Sustainable/ Circular Business Modelling).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη και των τριών Εταίρων παρουσίασαν τα ορόσημα του Έργου, τα στάδια και τα αποτελέσματα της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και νορβηγικών φορέων. Στη συνέχεια ωφελούμενες από το Έργο ΜμΕ και startups πραγματοποίησαν παρουσιάσεις της επιχειρηματικής τους ιδέας.

Το Έργο INSPIRATION συγχρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των EEA Grants και των Norway Grants, στο πλαίσιο του Προγράμματος Business Innovation Programme in Greece, με την υποστήριξη του Οργανισμού Innovation Norway.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ