Μειωμένες οι εισροές των ΟΣΕΚΑ τον Μάρτιο του 2013

Οι εξελίξεις του Μαρτίου στην ευρωπαϊκή αγορά των συλλογικών επενδύσεων συνοψίζονται ως εξής:

– Οι ΟΣΕΚΑ συνέχισαν να καταγράφουν εισροές ύψους 38 δισ. ευρώ το Μάρτιο, έναντι 44 δισ. ευρώ εισροών του Φεβρουαρίου. Αυτή η μικρή μείωση οφείλεται στη μεταστροφή των καθαρών πωλήσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς.

– Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΑΚ Χρηματαγοράς) κατέγραψαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα καθαρές εισροές ύψους 41 δισ. ευρώ. Οι καθαρές εισροές στα Ομολογιακά αυξήθηκαν και ανήλθαν στα 15 δισ. ευρώ από τα 13 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου. Οι καθαρές πωλήσεις στα Μετοχικά ΑΚ κατήλθαν στα 9 δισ., από τα 14 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου. Οι καθαρές πωλήσεις των Μικτών ΑΚ αυξήθηκαν το Μάρτιο στα 13 δισ. ευρώ από τα 11 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα.

– Τα ΑΚ Χρηματαγοράς παρουσίασαν μία μεταστροφή στις καθαρές πωλήσεις κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και κατέγραψαν εκροές ύψους 2 δισ. ευρώ σε σχέση με τις εισροές των 4 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου.

– Οι καθαρές πωλήσεις των μη-ΟΣΕΚΑ αυξήθηκαν το Μάρτιο στα 18 δισ., από τα 12 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου. Οι καθαρές εισροές των special funds, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (πχ. Συνταξιοδοτικά ταμεία), αυξήθηκαν στα 15 δισ. ευρώ το Μάρτιο σε σχέση με τις εισροές των 9 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα.

– Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ αυξήθηκε το Μάρτιο κατά 2,3% και διαμορφώθηκε στα 6.697 δισ. ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό των μη-ΟΣΕΚΑ παρουσίασε και αυτό μηνιαία αύξηση ύψους 1,9% και ανήλθε στα 2.644 δισ. ευρώ στο τέλος του μήνα.
Το συνολικό ενεργητικό της ευρωπαϊκής αγοράς των συλλογικών επενδύσεων ανήλθε στα 9.341 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ