Ετικέτα: kruk

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την πώληση δανείων 0,2 δισ ευρώ από τη Ρουμανία

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Ρουμανίας ολοκλήρωσαν την πώληση χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας 0,2 δισ. ευρώ στον