Ετικέτα: Κυβερνοτεχνολογίες

Μπορέλ: «O κυβερνοχώρος είναι το νέο πεδίο πολέμου»

Η ΕΕ ενισχύει τη δράση κατά των κυβερνοαπειλών. Σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα 2.0, με σκοπό να προστατεύει τους