Ετικέτα: ολοκλήρωση συναλλαγής

Όμιλος FOURLIS: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του FLORIDA 1

H TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, σε συνέχεια της από 21.12.2021 ανακοίνωσης σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού αγοράς μετοχών της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΔΟΜΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του εμπορικού πάρκου FLORIDA 1 στη Θεσσαλονίκη, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.