Ετικέτα: ΤΕΑΕΠ

Στην Ελλάδα κατ΄ εξαίρεση, το 20% της σύμβασης ύψους 100 εκατ. δολαρίων μεταξύ ΤΕΑΕΠ και KfW

Η νέα πιστωτική γραμμή, είναι διάρκειας οκτώ χρόνων και μέσω αυτής θα χρηματοδοτηθούν πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως της πράσινης οικονομίας, στις χώρες - μέλη της Παρευξείνιας Τράπεζας ( ΕΑΕΠ), με εξαίρεση τις Βουλγαρία, Ρουμανία και τη Ρωσία.

ΕΤΕπ-ΤΕΑΕΠ: Πρόγραμμα επένδυσης ξεκινούν για Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν με ίσα μερίδια (50/50) η ΕΤΕπ και η ΤΕΑΕΠ, θα εστιάσει στην ανάπτυξη επιχειρήσεων στους τομείς της γεωργίας, μεταποίησης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.