Ετικέτα: κυβερνο-επίθεση

Πόσο ευάλωτες είναι oι τράπεζες στις κυβερνο-επιθέσεις;

Καθώς η τεχνολογία και ο συνεχής, ανταγωνιστικός μετασχηματισμός υποχρεώνουν τις τράπεζες να "επανιδρυθούν", το τμήμα διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να προχωρήσει σε απαραίτητες σημαντικές αλλαγές, με τους καθ’ ύλην αρμόδιους διαχείρισης κινδύνων να καλούνται να εξισορροπήσουν τους δικούς τους ρόλους και τα λειτουργικά μοντέλα.

ΕΥ: Οι επιχειρήσεις παραμένουν εκτεθειμένες σε κυβερνοεπιθέσεις

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένη ακόμα και στις πιο κοινές κυβερνοεπιθέσεις, ενώ μεγάλο ρόλο στην προστασία των εταιρειών παίζουν οι απρόσεκτοι εργαζόμενοι.

ΕΥ: Οι διεθνείς επιχειρήσεις καλύτερα προετοιμασμένες για κυβερνο-επιθέσεις

Έρευνα της ΕΥ αναδεικνύει πως οι διεθνείς επιχειρήσεις είναι πιο σίγουρες από ποτέ ότι μπορούν να προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν μια πολύπλοκη κυβερνο-επίθεση (cyber attack).