Ετικέτα: Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επ. Ανταγωνισμού ενέκρινε την πρόταση της ΔΕΛΤΑ για τη ΜΕΒΓΑΛ

Εγκρίθηκε η πρόταση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. από την εταιρία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. και μέλη της οικογένειας Χατζάκου. Η έγκριση αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 650/2017 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.